Futuro de Indicativo Rotating Header Image

Entre liñas

Bloque 1: …que hai baixo os adoquíns?

  • Comic: V de Vendetta
  • Poesía: Howl – Ginsberg
  • Comics do 15-M (hai varios)

Bloque 2: Pesos a catro pesetas

  • Jordi Sierra i Fabra
  • La mano invisible, de Isaac Rosa

Bloque 3: a terra non nos pertence, nós pertencemos á terra