Futuro de Indicativo Rotating Header Image

Ciconi@, o proxecto

Este é o vídeo do proxecto do curso pasado, no que moitos estabades implicados:

Comments are closed.